Reverse matching

Doing This Can Open Up More Opportunities For You | Become A Blogger

Hoe makkelijk zou het zijn als je meteen zou kunnen zien welke vacatures voor jou van toepassing zijn?

JobMatchFactory introduceert Reverse Matching. Na upload van cv is meteen te zien welke vacatures mogelijk goed passend voor je zijn.

Kom-werken-bij-Site

Denk hierbij ook aan de ‘kom-werken-bij-site’ waarbij kandidaat meteen kan zien welke functies er passend zijn. Zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Reverse Matching is ook goed toepasbaar om de verwachte werkloosheid op te vangen door te kijken of er een functie is voor betreffende persoon in andere sectoren.

Reverse Matching kan worden ingezet voor een groot aantal situaties:

  • Sollicitatie
  • Outsourcing
  • Overbezetting
  • Reorganisatie
  • Interne herplaatsing
  • Verhuizing
  • Sluiting van het bedrijf
  • Werkeloosheid
  • Carrière switch

Samenwerking met overheid, provincie, gemeenten en belanghebbende organisaties voorkomen hiermee een grote toestroom van werklozen. Op deze manier kan de verwachte werkloosheid en de daaraan gekoppelde uitkeringen in het voortraject al opgevangen en voorkomen worden.